Kontakt

Elbląskie Stowarzyszenie „PRO-FAMILIA”

82-300 Elbląg
ul. Zamkowa 16 A

tel: 665 702 229
e-mail: pro_familia@vp.pl

Biuro Stowarzyszenia czynne jest w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16:00 – 18:00.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul. Zamkowa 16 A w Elblągu (I piętro).