O nas

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodzin osób chorych psychicznie, beneficjentów oraz  osób bezpośrednio pracujących z chorymi psychicznie. Stowarzyszenie działa od października 2007 r., osobowość prawną uzyskało 15 stycznia 2008 r.

     Nasze stowarzyszenie skupia wszystkie osoby, które poprzez społeczną pracę chcą pomagać, wspierać oraz udzielać  pomocy wszystkim potrzebującym rodzinom i osobom chorującym psychicznie.

Ważniejsze działania podejmowane przez nasze stowarzyszenie:

  • promocja zdrowia psychicznego
  • poradnictwo specjalistyczne
  • pomoc w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych osobom chorym psychicznie, po kryzysie psychicznym,
  • Grupa Wsparcia Rodzin,
  • oferujemy rozmaite formy działalności dla rodzin, dbając o ich kondycję psychiczną i fizyczną,
  • organizujemy spotkania integracyjno-szkoleniowe dla rodzin i opiekunów osób chorych psychicznie,
  • nawiązujemy kontakt z pracodawcami, którzy zatrudniają osoby chore psychicznie,
  • działamy w środowisku zamieszkania osoby chorej psychicznie, jeżeli jest taka potrzeba,
  • organizujemy Obchody Drzwi Otwarte „Schizofrenia” , konferencje, seminaria,
  • działa Telefon Zaufania.