Grupa Wsparcia

Elbląskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie ich Rodzinom i Opiekunom
„PRO – FAMILIA”
zaprasza na spotkanie
Grupy Wspierająco – Motywującej
dla rodzin i opiekunów
w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 16.00
ul. Zamkowa 16 A
tel. 665 702 229
w Elblągu (siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy).
Zapraszamy!